Zlatá zebra 2011
Anna Sochova

Konečné pořadí:

1. Anna Šochová:  Tenkrát, když Hospodin chtěl a nikdo nevěděl co

2. Josef Pecinovský: Genesis, aneb jak to bylo doopravdy

3. Karolína Plůchová, Vladimír Němec:  Zpověď hříšnice

 

4.   Tomáš Heveroch: 2013

5.   Libuše Čermáková: Za božími vraty

6.   Pavel Červenka: Sejdeme se u soudu 

      Miroslava Čermáková: Zeleninová špionáž    

8.   Vladimír Němec: Boží dar

9.   Dušan Hrazdíra: Dosáhli jste místa určení

     Petr Štěcha: Pán Bůh je zebra

11. Petr Říhánek: Změna je život

12. Jiří Svoboda: Hůl mrtvých
Povídky do osmého místa byly otištěny ve sborníku.

ZPĚT