Zlatá zebra 2000

Konečné pořadí:

1. Eva Sukdoláková:  Pivní kontakt
2. Eva Sukdoláková:  Tu děvenku si mohla odpustit
3. Petr Říhánek:   Ten nejlepší z Parconů

4. - 5. Libuše Čermáková:   Ať žije Parcon!!!
  Petr Říhánek:   Diktátor
6. Anna Šochová:   Pestrý vrch


Petr Hrdlička:    Z deníku fana 123 456 789 009 876 543 21 -Bobra XX YY
Jan Novotný:   Habaďůra
Iva Černá:   Návrat tmáře

Povídky do 6.místa byly otištěny ve sborníku.

ZPĚT